search
Log In

Recent questions tagged eurocode

13 votes
2 answers 81 views
Untuk makluman National Annex bagi EC 8 sedang dalam peringkat akhir penggubalan. Bila ianya dilancarkan, adakah JKR bersedia untuk jelaskan kepada Klien mengenai keperluan rekabentuk bangunan di lokasi tertentu perlu direkabentuk dengan mangambil kira beban "earthquake"?? Fikir dan bincang-bincangkan
asked Feb 9, 2015 in Structure Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...