search
Log In

Recent questions tagged facilities-asset-management

1 vote
0 answers 24 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21, 2021 in Moveable Asset (Alih) shdzain 20,070 points 21 43 143
2 votes
2 answers 38 views
Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?
asked Nov 19, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) vickneswaran 690 points 1 2 8
4 votes
2 answers 38 views
Apakan tindakan atau tatacara untuk mengira dan menyemak nilai "salvage value" terhadap Aset Tak Alih yang telah disyorkan untuk lupus, roboh atau digantikan telah sedia terwujud di JKR? Apakah JKR perlu wujudkan satu Akaun Amahan untuk menyimpan kesemua pulangan melalui hasil jualan aset tak alih yang telah ditentukan "salvage value" nya?
asked Dec 26, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,800 points 107 197 359
3 votes
2 answers 69 views
Sudahkah satu sistem comprehensive untuk pengumpukan data kemalangan diwujudkan di JKR? Andai ada, apa sistem yang digunakan oleh pihak JKR perihal pengumpulan data tersebut untuk dijadikan rujukan penting dalam urusan rekabentuk jalan dan perancangan mitigasi demi mengurangkan tragedi kemalangan?
asked Sep 19, 2019 in Road TanCK 49,800 points 107 197 359
7 votes
0 answers 35 views
Apakah parameter yang digunakan dalam penentuan menggantikan expansion joint jambatan yang rosak dengan jenis yang bersesuian supaya fungsiannya dapat mencapai service life mengikut kehendak penggunaan memandangkan kos penyenggaraan makin kekang? Apakah setiap skop penggantian expansion joint itu juga diwajibkan dengan pengikatan tempuh warranty yang setimpal mengikut jenisnya?
asked May 14, 2019 in Bridge TanCK 49,800 points 107 197 359
7 votes
0 answers 11 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,800 points 107 197 359
7 votes
1 answer 35 views
Berapa kerapkah JKR mengadakan perbincangan dikalangan HOPT, HODT, Projek Team dan Pihak Senggara untuk membincangkan isu-isu seperti berikut:- Keberkesan penggunaan bahan pembinaan. Lukisan perincian special detailing untuk bearing, expansion joint, mechanical ... pemasangan. Teknologi baru bahan pembinaa. Kelasakan bahan pembinaan dan masalah penyenggaraan yang sering dihadapi pihak senggara.
asked Mar 1, 2019 in Structure TanCK 49,800 points 107 197 359
10 votes
1 answer 31 views
Terdapat kekeliruan terma atau istilah yang digunapakai dalam kontrak Facility Management iaitu Corrective Maintenance dan penukaran Retrofit & Refurbishment kepada Repair or Replace. Justeru itu, mohon pencerahan: i) perbezaan antara istilah retrofit & refurbishment dan repair & replacement. ii) perbezaan corrective maintenance dengan repair & replace.
asked Jan 30, 2019 in Contract Administration mira_smaelz 960 points 4 4 13
15 votes
1 answer 92 views
Kebelakangan ini, terdapat insiden tripping di sebuah rumah kuarters di Putrajaya. Hasil siasatan daripada pelbagai pasukan elektrik dalam beberapa kali troubleshooting dan ulangan tripping, ketua pasukan membuat keputusan menukarganti kabel-kabel elektrik yang bermasalah ... insiden ini adalah "Cable Aging". Berapa lamakah kesesuaian sesuatu kabel elektrik boleh bertahan dalam sesebuah kediaman?
asked May 2, 2018 in Electrical – HT/LV YYTAN 8,510 points 40 52 76
14 votes
1 answer 81 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
asked Jan 10, 2018 in Assets & Facilities Management shahairulsairi 4,580 points 3 15 30
20 votes
3 answers 95 views
Dokumen Piawaian JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan telah dikeluarkan pada tahun 2013, namun sejauh mana penerimaannya dalam membantu pegawai JKR dalam operasi penyelenggaraan? Senarai aset juga perlu ditambah.
asked Dec 20, 2017 in Assets & Facilities Management NorazmiBakar 420 points 2 2 6
17 votes
1 answer 87 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
asked Dec 20, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) NorazmiBakar 420 points 2 2 6
18 votes
1 answer 39 views
Apakah kesemua Agensi Kerajaan yang lain dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) telah dimaklum dengan jelasnya tentang proses dan tatacara penyerahan aset tak alih yang perlu diserahkan kepada pihak JKR untuk tujuan penyenggaraan?
asked Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,800 points 107 197 359
11 votes
1 answer 15 views
Understanding equipment degradation mechanism? Thermal movement? Moisture movement? Wind pressure?
asked Dec 13, 2017 in Assets & Facilities Management IBHismail 11,340 points 7 11 17
29 votes
4 answers 89 views
Teknologi saat ini telah mencapai level yang dikatakan maju dibandingkan tahun ke belakang. Teknologi yang dicipta bertujuan untuk memudahkan perlaksanaan sesuatu kerja contohnya seperti teknologi drone.
asked Oct 13, 2017 in Assets & Facilities Management NorAzlianaAriff 340 points 2 2 5
16 votes
1 answer 16 views
Berapa kerapkah pihak JKR Daerah melaksanakan semakan terhadap ketinggian W-beam Guardrail sediada dengan berpandukan kepada had amalan bagi memastikan bahawa ia adalah cukup ikut kehendak Arahan Teknik Jalan demi menjamin keselamatan pengguna jalan?
asked Sep 18, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,800 points 107 197 359
17 votes
0 answers 28 views
...