search
Log In

Recent questions tagged facilities-asset-management

9 votes
2 answers 157 views
Bagaimana boleh saya dapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai sistem tersebut?
asked Oct 21, 2013 in Assets & Facilities Management haris 9,290 points 17 32 56
19 votes
4 answers 741 views
Apakah perbezaan antara Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan?
asked Oct 21, 2013 in Assets & Facilities Management jamaliahr 1,370 points 5 8 12
11 votes
2 answers 20 views
17 votes
4 answers 94 views
Fasa pengurusan projek dari peringkat perancangan projek sehingga peringkat penyerahan projek
asked Oct 21, 2013 in Assets & Facilities Management SUSarah 2,590 points 8 13 26
...