search
Log In

Recent questions tagged fail-projek

8 votes
1 answer 27 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
asked May 29, 2019 in Moveable Asset (Alih) fareidisa 3,930 points 3 22 54
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...