search
Log In

Recent questions tagged gn0

1 vote
0 answers 16 views
Bilakah pelaksanaan inisiatif GN0 akan dilaksanakan secara sepenuhnya? Mohon pandangan daripada En @syahmi. Terima kasih.
asked Sep 12 in Project Management khairilhizar 51,920 points 33 88 182
2 votes
1 answer 54 views
Siapakah yang bertanggungjawab di peringkat pewujudan projek? Bagaimanakah menentukan tanggungjawab kementerian/jabatan berkenaan yang membuat permohonan khidmat nasihat teknikal ke JKR di dalam membuat semakan dan menyediakan anggaran kos bagi projek di bawah RMK-12?
asked Jun 23, 2020 in Communication Management Mus Fiera 2,190 points 3 8 22
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...