search
Log In

Recent questions tagged hlpsb

6 votes
2 answers 37 views
Pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mempelawa pegawai dari kumpulan Pengurusan & Profesional, Jabatan ini untuk mengikuti pengajian di peringkat Sarjana (Kerja Kursus) secara separuh masa di bawah tajaan Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB) In- ... bilangan sarjana yang mencukupi dalam kedua dua bidang. Dengan itu apakah bidang keperluan HLPSB buat masa ini yang mendesak?
asked Apr 23, 2020 in Human Resource Management Hannerita 7,250 points 9 29 47
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...