search
Log In

Recent questions tagged hodt

5 votes
0 answers 39 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7, 2021 in Contract Management md fahmi 280 points 1 5 6
5 votes
1 answer 45 views
Umumnya kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf ini terdapat elemen rekabentuk dan merupakan proses pewujudan aset yang baharu, sebagai contoh : blok tambahan, tingkat/aras tambahan dan ubah suai penggunaan ruang. Rujukan : Prosedur JKR.PK(O).09 Prosedur JKR.PK(O).02
asked Jul 5, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 3,950 points 4 14 41
17 votes
2 answers 88 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan Safety, Health and Environment (SHE) bagi projek - projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai ... ISO 14001 dan ISO 45001, oleh itu tugas - tugas pemantauan kepada Pematuhan ISO ini seharusnya dilaksanakan oleh HODT ini.
asked Mar 29, 2019 in Stakeholder Management (PM) Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
22 votes
2 answers 110 views
Seringkali kita mendengar isu kemudahan kenderaan adalah terhad di pihak HOPT dan HODT JKR. Bila projek telah tamat, kenderaan hendaklah dipulangkan dan apabila PK4.6 berkuatkuasa dan diaplikasikan, keputusan JKPMK tidak menyebelahi pihak HOPT dan HODT untuk peroleh kenderaan. Ini kerana PK4.6 lebih memberikan penekanan penggunaan kemudahan kenderaan projek kepada pihak Pegawai Penguasa (P.P.).
asked Aug 10, 2018 in Procurement Management Asrul Hafiz 310 points 1 2 4
19 votes
1 answer 99 views
Apakah tugas dan tanggungjawab HODT dan HOPT semasa projek dalam status pembinaan? Bagaimanakah skop penglibatan HODT dan HOPT dalam memastikan projek dapat dilaksanakan serta disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan? Seringkali berlaku ... Dimanakah paparan dan dokumen lengkap senarai tugas dan tanggungjawab HOPT, HODT dan Pegawai Penguasa boleh diperolehi? #TogetherWeDeliver
asked May 2, 2018 in Project Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
17 votes
3 answers 120 views
Projek JKR akan lebih kerap diaudit dengan arahan supaya Laporan Ketua Audit Negara dikeluarkan 3 kali setahun berbanding dengan sekali setahun sebelum ini. JKR perlu lebih bersedia untuk diaudit supaya setiap projek yang diaudit boleh dielakkan daripada disenaraikan dalam ... yang perlu kita buat? Apa ilmu dan pengetahuan lebih yang perlu kita ada/perolehi untuk menghadapi sesi audit ini?
asked May 5, 2014 in Stakeholders Management NikAinun 10,740 points 10 42 73
26 votes
7 answers 407 views
Di dalam perlaksanaan BIM di JKR, adakah wajar untuk pihak HODT menyerahkan softcopy reka bentuk kepada pihak kontraktor untuk memudahkan lukisan "as-built" dibuat oleh pihak kontraktor?
asked Mar 25, 2014 in BIM SarumZA 10,190 points 33 70 108
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...