search
Log In

Recent questions tagged human-quality

6 votes
1 answer 47 views
Apakah tajuk latihan atau kursus dalaman yang telah dianjurkan oleh pihak JKR itu mengikut kehendak kerjaya kakitangan mengikut bidang semasa yang terwujud di JKR dan seiring dengan perkembangan semasa bidang pembinaan? Sudahkah kajian telah dilaksanakan terhadap keberkesanan peningkatan kualiti dan output di kalangan kakitangan susulan kepada latihan tersebut?
asked Oct 16, 2019 in Human Resource Management TanCK 49,130 points 107 197 356
14 votes
1 answer 70 views
Sedia maklum, pembangunan modal insan di kalangan pegawai sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa. Jika pembangunan modal insan boleh diukur dengan angka: Berapa ramai pegawai JKR menyambung pelajaran di peringkat Ijazah, Sarjana dan Doktor Falsafah? Berapa ramai pegawai JKR ... , Sr, Ar? Berapa ramai pegawai JKR diiktiraf sebagai Professional Engineer (P.Eng) dan Member of IEM (MIEM)?
asked Jun 21, 2017 in Human Resource Management KHAIRUL AMIRUL 18,070 points 28 67 123
32 votes
1 answer 126 views
Melalui pemerhatian, didapati terdapat beberapa pegawai yang cuti belajar bergaji penuh dengan HLP tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan seperti dalam kontrak tajaan JPA bagi HLP. Pada pendapat saya pihak pengurusan perlu memantau status ... manusia harus memantau keadaan ini dan tidak menaruh sepenuh kepercayaan kepada JPA dalam memantau pelajar tajaan mereka. Wallahualam
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management suzana 4,060 points 4 10 25
15 votes
2 answers 53 views
JKR sebagai badan teknikal terulung dan tertua di Malaysia telah menyiapkan pelbagai projek dengan pengalaman yang sangat luas. Bagaimana pula dengan tahap keberkesanan JKR terhadap 'marketing strategy' dan 'image control' bagi menjaga reputasi Jabatan? Bukan sahaja dari segi menjayakan projek, tetapi juga dari segi pentadbiran sumber manusia dan kebolehan berkomunikasi dengan pelbagai pihak...
asked May 20, 2015 in Human Resource Management szshah 14,280 points 28 50 83
11 votes
1 answer 52 views
Kepada otai otai d jkr...ask ourself what legacy are we leaving to the next generations in jkr....pride and values are depleting by the day in what we do. Can we do aomething about it now b4 its too late?
asked Dec 3, 2013 in Project Management abrahmans 9,200 points 17 35 86
14 votes
5 answers 170 views
JKR merupakan agensi teknikal terulung di Malaysia. Dan usia JKR telah menjangkau 140 tahun. Walaubagaimanapun, budaya dan cara kerja masih lagi tidak berubah malah sukar pula untuk menerima perubahan. Seharusnya kita mempunyai sikap sebagaimana ... seharusnya mempunyai sikap berlumba-lumba untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik atau mungkin menghasilkan sesuatu inovasi untuk kebaikan semua.
asked Oct 22, 2013 in Human Resource Management shahiena 2,480 points 9 18 31
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...