search
Log In

Recent questions tagged human-resource

14 votes
1 answer 89 views
Sebagaimana diketahui, Dasar Penempatan dan Pembangunan Kerjaya Pegawai Pengurusan & Profesional JKR telah dibangunkan dan disahkan penggunaannya oleh KPKR sebelum ini. Dasar ini menjelaskan hala tuju, tanggungjawab dan strategi perlaksanaan pengurusan penempatan ... diadaptasikan. Link pekeliling seperti dibawah :- http://www.pcb.gov.my/pdf/PP%20bil32004-panduan%20pertukaran%20pegawai%20awam.pdf
asked Jun 12, 2020 in Human Resource Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
7 votes
1 answer 48 views
Bila ada iklan kenaikan pangkat untuk JA29 ke JA36?
asked Mar 21, 2019 in Human Resource Management jhlow 550 points 1 5 9
6 votes
1 answer 75 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
asked Mar 3, 2019 in BIM fitsenin 210 points 1 2 4
17 votes
2 answers 78 views
Sekiranya doktor yang merawat seseorang pesakit memberi cuti sakit/MC melebihi tempoh yang dibenarkan dalam perkhidmatan, apa yang harus dilakukan oleh pegawai tersebut?
asked Jan 25, 2019 in Human Resource Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
14 votes
0 answers 76 views
Berapa tahun yang sebetulnya diambil untuk kenaikan Gred 19 & Gred 29 ? Dan kepada yang mendapat Gred 19 tapi dia berkelayakan gred 29 seperti diploma misalnya, bagaimana perubahan atau kenaikan akan berubah mengikut sebetulnya selain dari temuduga ?
asked Jan 18, 2019 in Human Resource Management asyalafiq 1,200 points 8 10 16
11 votes
1 answer 89 views
Sekiranya tempat berkursus berhampiran tempat bekerja, adakah 1. Perlu melengkapkan Borang Keluar Pejabat? 2.Sekiranya telah mengisi borang tersebut adakah perlu mengetip kad (punch) pagi dan petang
asked Nov 22, 2018 in Human Resource Management shdzain 20,070 points 21 43 143
18 votes
1 answer 66 views
Adakah di peringkat pengurusan atasan membincangkan keperluan mengwujudkan perjawatan Penolong Jurutera Awam JA38 (persekutuan) di setiap Ibu Pejabat JKR Negeri? Tidak dinafikan kepentingan Jurutera Awam J41 dalam membantu mentadbir perjalanan aktiviti organisasi, namun ... Jurutera Awam JA38 diakui mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kejuruteraan dan lebih lama dalam perkhidmatan awam.
asked Oct 6, 2018 in Human Resource Management KHAIRUL AMIRUL 18,090 points 28 67 123
8 votes
1 answer 54 views
Kalau dpt kenaikan pangkat dari ja29 ke j41 melalui iv..adakah kena letak jawatan sediada dulu atau tidak perlu? Cuti GCR yg dikumpul selama ni masih trsimpan atau burn begitu sahaja?
asked Aug 17, 2018 in Human Resource Management Ueki 7,510 points 10 18 33
20 votes
1 answer 83 views
Apakah 9 bidang kepakaran SME bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) yang telah diluluskan itu berasaskan sepenuhnya kepada keperluan setiap peringkat yang terkandung dalam Life Cycle dengan merujukkan kepada kesemua bidang yang ada dalam perkhidmatan JKR demi menjaminkan pengwujudannya akan terjadi satu platform rujukan yang menyeluruh?
asked May 14, 2018 in Human Resource Management TanCK 49,800 points 107 197 359
15 votes
1 answer 38 views
Apakah kaedah Knowledge Management yang sedang diamalkan di JKR? Apakah ia akan berasaskan kepada konsep Eksploitasi atau Eksplorasi?
asked Apr 24, 2018 in Human Resource Management TanCK 49,800 points 107 197 359
12 votes
0 answers 37 views
Salam 1 Malaysia, Secara umumnya, apabila projek tender yang akan dilaksanakan di JKR Daerah, waran perjawatan bagi penempatan Penolong Jurutera Awam Gred JA29 (Persekutuan) akan dibuat seiring dengan surat setuju terima projek tender tersebut tetapi bagi ... interim, bayaran sebutharga , bayaran wjp dan sebagainya Diharap perkara ini mendapat pertimbangan pihak yang berkenaan dengan sewajarnya.
asked Jun 4, 2017 in Human Resource Management KHAIRUL AMIRUL 18,090 points 28 67 123
16 votes
1 answer 50 views
Dengan terwujudnya Subject Matter Expert (SME), bagaimanakah JKR melalui platform JCoP Cafe dapat merangsangkan perjalanan ke arah pentadbiran berkonsepkan Knowledge Management yang total dan seterusnya membudayakan gaya pentadbiran tersebut ke dalam pengoperasian JKR?
asked Mar 6, 2017 in Human Resource Management TanCK 49,800 points 107 197 359
31 votes
1 answer 76 views
Berapa kerapkah golongan yang telah dikenalpasti sebagai Subject Matter Expert (SME) itu mengadakan perjumpaan demi mengusulkan dan membincangkan sesuatu isu berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing?
asked Feb 8, 2017 in Stakeholders Management TanCK 49,800 points 107 197 359
27 votes
4 answers 115 views
Peranan IKRAM dahulunya amat besar dalam membangunkan kepakaran di JKR. Selepas IKRAM tiada, JKR semacam hilang arah dalam membentuk kepakaran. Dengan adanya semula pusat latihan ini yang diberi nama CREaTE, adakah selepas ini tidak akan berlaku lagi ... dalam pelaksanaan projek!. Mereka yang bertanggungjawab kepada CREaTE mempunyai tugasan yang amat berat untuk dilaksanakan. CREaTE vs IKRAM
asked Sep 1, 2016 in Human Resource Management Mohd Fairuz 27,620 points 73 158 200
33 votes
1 answer 70 views
Mampukah pewujudan subject-matter expert (SME) itu menolong untuk memperkukuhkan kepakaran itu?
asked Feb 29, 2016 in Human Resource Management TanCK 49,800 points 107 197 359
32 votes
1 answer 128 views
Melalui pemerhatian, didapati terdapat beberapa pegawai yang cuti belajar bergaji penuh dengan HLP tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan seperti dalam kontrak tajaan JPA bagi HLP. Pada pendapat saya pihak pengurusan perlu memantau status ... manusia harus memantau keadaan ini dan tidak menaruh sepenuh kepercayaan kepada JPA dalam memantau pelajar tajaan mereka. Wallahualam
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management suzana 4,080 points 4 10 26
23 votes
1 answer 83 views
JKR had been able to create many Subject Matter Experts in the past - with experts in the various fields who had finally left JKR and be very successful consultants in the private sector. While in JKR they were able to be in one field or department for many years being ... "Jack of all trades but master of none" JKR is loosing the expert point of reference - so how are going to built it back?
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management harjit 7,620 points 12 29 53
12 votes
1 answer 129 views
Bahagian Dasar Sumber Manusia telah melancarkan kaji selidik mengenai kesesuaian pemakaian Dasar Penempatan & Pembangunan Kerjaya (DPPK) kepada pegawai P&P di JKR Malaysia yang telah diguna pakai sejak Oktober 2011. Maklumbalas daripada pegawai P&P adalah amat penting untuk ... sertakan URL kaji selidik untuk tuan/puan menjawab kaji selidik tersebut. URL: http://prepaid.my/dasarpenempatan/ind...
asked Feb 20, 2014 in Human Resource Management saufiyansauri 740 points 2 3 9
...