search
Log In

Recent questions tagged ibs

10 votes
2 answers 84 views
Let's talk & discuss!
asked Jul 1, 2020 in Structure Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
7 votes
1 answer 40 views
Apakah ujian yang harus dilaksanakan demi menjaminkan bahawa Dowel Anchoring System For IBS Building itu telah dipasang dengan sempurna dan mencapai kehendak keutuhan penyambungan itu?
asked Oct 12, 2018 in Structure TanCK 49,820 points 107 197 359
9 votes
2 answers 59 views
Adakah pemasangan IBS mesra dengan pemasangan Nsc elektrik terutamanya di tapak bina? Melalui beberapa projek, didapati terdapat penemuan dimana pemasangan IBS tidak mengambil kira pemasangan conduit elektrik di tapak. Contohnya, pemasangan conduit yang dibuat di kilang precast ... tape tidak selari.. Apakah cadangan dan cara untuk mengatasi masalah ini timbul untuk projek-projek akan datang..
asked Oct 4, 2018 in Structure khudri 32,010 points 39 105 232
13 votes
3 answers 94 views
Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP mengenai situasi ini. Adakah juga terdapat di dalam mana-mana piawaian atau BS/EC dinyatakan tentang hot bend ini ? Seterusnya, sekiranya ada, di dalam Clause atau Klausa manakah yang terpakai untuk kes ini sekiranya berlaku di tapak-tapak bina yang menggunakan IBS? Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP untuk memberikan pandangan.
asked Feb 28, 2017 in Structure nizam357 2,060 points 6 13 27
25 votes
3 answers 118 views
Adakah pihak JKR pernah buat kajian perbandingan kos projek yang dilaksanakan secara IBS berbanding dengan secara konvensional?
asked Oct 6, 2016 in Contract Management nikmanan 23,880 points 32 80 152
36 votes
9 answers 380 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
asked Apr 27, 2015 in Electrical hana 260 points 1 2 4
17 votes
2 answers 129 views
Jika kita rujuk UBBL didapati ianya masih menggunakan code yang lama seperti CP sedangkan kita telah menggunakan BS. Jika JKR berpindah kepada Euro kelak, apakah kesannya terhad pematuhan pada UBBL? Untuk makluman UBBL adalah di bawah tanggungjawab KPKT.
asked Dec 29, 2014 in Building Mohd Fairuz 27,620 points 73 158 200
20 votes
3 answers 172 views
18 votes
2 answers 187 views
Rekabentuk IBS dilihat lebih menjimatkan masa dan pembinaan ditapak lebih cepat. Namun pada masa sekarang, rekabentuk IBS merupakan rekabentuk baru, banyak butiran dan nota am IBS masih belum ada dan memerlukan penyediaan yang memakan masa. Berkenaan katalog IBS JKR, ... Sekirannya warga JKR yang ada softcopy untuk lukisan tender atau pembinaan bagi IBS mohon share/email kepada saya. Terima kasih.
asked Apr 7, 2014 in Structure mhambali 2,270 points 4 12 18
7 votes
1 answer 155 views
7 votes
1 answer 27 views
11 votes
1 answer 90 views
Banyak projek yang terpaksa menggunakan sistem IBS di pedalaman lewat siap disebabkan kekurangan pembekal & transport..hasilnya kos dan masa penyiapan akan bertambah. bagi projek yang akan menyebabkan peningkatan kos, kenapa tidak diberi pengecualian sahaja?
asked Oct 30, 2013 in Project Management Suziana 690 points 1 2 10
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...