search
Log In

Recent questions tagged ict

13 votes
1 answer 35 views
Putrajaya merupakan sebuah bandar / pusat pentadbiran Kerajaan terbesar di Malaysia, ia juga sentiasa menjadi contoh kepada bandar-bandar lain atau bangunan-bangunan lain sebagai bangunan maju yang juga melambangkan negara maju. Dari segi infrastruktur campus ... secara keseluruhan, adakah putrajaya telah bersedia untuk menerima perubahan teknologi seperti negara-negara maju lain? contohnya IoT?
asked Feb 14, 2018 in ICT YYTAN 8,510 points 40 52 76
16 votes
1 answer 38 views
Putrajaya merupakan sebuah pusat pentadbiran Negara Malaysia, bangunan-bangunan yang dibina di Putrajaya sentiasa akan menjadi contoh atau lambang kemajuan bangunan-bangunan di negeri lain. Memandangkan teknologi IoT secara global telah berkembang laju, apakah langkah bangunan di putrajaya dalam menuju ke sasaran tersebut?
asked Feb 12, 2018 in ICT YYTAN 8,510 points 40 52 76
17 votes
1 answer 47 views
Mohon penambahan untuk kategori masalah ict kerana pihak jabatan banyak menggunakan peralatan ict dan terdapat masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara persendirian.
asked Jul 25, 2017 in ICT syafiq 260 points 1 1 2
16 votes
3 answers 78 views
Asalamualaikum dan Salam Sejahtera... Komunikasi harian merupakan salah satu aktiviti kerja setiap pegawai... Bagaimanakah ingin mendapatkan maklumat mengenai direktori pegawai bertugas.. Di laman web JKR tiada maklumat mengenai no telefon pegawai.. jadi susah untuk ... dalam sistem mykj boleh dilihat oleh semua pegawai JKR untuk memudahkan pencarian untuk urusan kerja sekian terima kasih khudri
asked Jan 18, 2017 in Human Resource Management khudri 32,010 points 39 105 232
15 votes
1 answer 84 views
MAMPU/Treasury ada mengeluarkan garis panduan perolehan ICT
asked Apr 15, 2014 in Contract Administration sulieman 3,400 points 2 12 26
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...