search
Log In

Recent questions tagged iklan

5 votes
1 answer 94 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
asked Sep 12, 2019 in Contract Management khudri 27,760 points 38 98 205
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...