search
Log In

Recent questions tagged it

16 votes
3 answers 93 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
asked Mar 16, 2018 in BIM aidzil 35,820 points 16 62 153
8 votes
0 answers 19 views
jpedia.jkr.gov.my Adakah boleh kad pengenalan yang juga merupakan data peribadi tidak dipaparkan pada pengguna lain dalam website ini?
asked Nov 30, 2017 in Miscellaneous firdausg 260 points 1 2
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...