search
Log In

Recent questions tagged jadual-kerja-s-curve

16 votes
1 answer 214 views
Melalui perhatian saya masih ramai kakitangan/pegawai kerajaan yang keliru untuk melabelkan sesuatu projek dikategorikan sebagai "Projek Sakit" sebagaimana digariskan di dalam SPP. Melalui ruangan ini, diharap mendapat pencerahan mengenainya. Kalau boleh tolong berikan contoh-contoh pengiraan berdasarkan kepada Jadual Kerja S-Curve.
asked Jul 7, 2015 in Civil Othman Bin Darjad 220 points 1 2 3
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...