search
Log In

Recent questions tagged jalan-persekutuan

4 votes
1 answer 47 views
Apakah tindakan yang boleh dilaksanakan oleh JKR Daerah jika didapati terdapat kenderaan berat melebihi muatan yang dibenarkan dan tidak mendapat kelulusan bertulis daripada pihak CSFJ telah menggunakan Jalan Persekutuan menuju ke destinasi tertentu?
asked Jul 8, 2020 in Pavement ahmadkhairi2 560 points 1 6 14
3 votes
1 answer 29 views
Adakah penyelenggaraan longkang monsun jenis konkrit dan tanah dalam rezab Jalan Persekutuan merupakan sebahagian skop dalam kontrak konsesi Jalan Persekutuan?
asked Jul 5, 2020 in Pavement ahmadkhairi2 560 points 1 6 14
3 votes
1 answer 39 views
Adakah pihak Cawangan Senggara Fasiliti Jalan atau Cawangan Jalan ada menyediakan tatacara permohonan bonggol di Jalan Persekutuan sekiranya terdapat permohonan daripada penduduk setempat?
asked Nov 18, 2019 in Pavement ahmadkhairi2 560 points 1 6 14
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...