search
Log In

Recent questions tagged jcop

7 votes
1 answer 33 views
e-Risalah JCoP terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP JKR Malaysia Bil. 1/2020 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila berhubung dengan Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my
asked Jan 5, 2020 in Miscellaneous khairilhizar 51,650 points 33 88 182
15 votes
3 answers 70 views
Adakah Kursus JPedia & JCoP akan diadakan di setiap cawangan / negeri / daerah / kader dalam tahun ini?
asked Feb 19, 2019 in Miscellaneous madnor 610 points 3 4 11
9 votes
2 answers 32 views
Saya mempunya 2 account J-cop dengan nama user yang berlainan. Bolehkan kedua-dua digabungkan menjadi 1 account. Atau bolehkan account 1 ditutup dan score/poin ditambah pada account yang satu lagi?
asked Nov 22, 2018 in Helpdesk shdzain 17,030 points 20 43 120
13 votes
1 answer 32 views
e-Risalah JCoP yang terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP Bil. 3/2018 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila kemukakan terus kepada Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: [email protected]
asked Nov 6, 2018 in Helpdesk khairilhizar 51,650 points 33 88 182
28 votes
6 answers 113 views
17 votes
2 answers 75 views
Terdapat perbezaan diantara penerangan di dalam J-Pedia yang menyatakan J-Cop adalah JKR Community of Practice tetapi tajuk besar J-Cop dinyatakan JKR Communities of Practice.
asked Jun 18, 2015 in Helpdesk SaifulFazli 11,530 points 8 14 22
9 votes
1 answer 76 views
Adakah promosi J-Cop seiring dengan promosi J-Pedia?
asked Mar 14, 2014 in Helpdesk faizalabas 2,920 points 3 7 10
12 votes
2 answers 48 views
26 votes
7 answers 176 views
Banyak soalan yang tidak dijawab dan saya khuatir mereka yang join dalam JCop akan tidak aktif lagi jika ianya berterusan. Sebab itu saya ada cadangkan ada Champion untuk memantau perkara ini.
asked Dec 29, 2013 in Stakeholders Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
15 votes
1 answer 50 views
Ada kemungkinan JCop akan diceroboh oleh mereka yang tidak bertanggungjawab yang boleh menjejaskan integriti JCop?
asked Dec 29, 2013 in Stakeholders Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
22 votes
3 answers 132 views
Ini penting bagi memastikan jawapan yang diberi oleh ahli/user dinilai oleh CHAMPION/OWNER dan CHAMPION/OWNER akan memilih jawapan yang tepat atau CHAMPION/OWNER yang tersebut yang beri jawapan.
asked Dec 18, 2013 in Helpdesk Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...