search
Log In

Recent questions tagged jkr-66

3 votes
1 answer 26 views
Bagaimanakah cara dan langkah untuk menjelaskan bayaran-bayaran kerja SI secara interim terhadap pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja yang telah dijalankan melalui bayaran interim?
asked Jun 7, 2020 in Miscellaneous shdzain 17,440 points 20 43 126
5 votes
1 answer 56 views
Adakah pengesahan bayaran interim memang diMESTIkan untuk menggunakan Borang JKR 66 yang digenarate dari sistem SKALA? Sekiranya Interim bulan lepas diperaku RM0 kerana tiada peruntukan dari pihak pelanggan, adakah interim berikutnya tidak akan diterima oleh Unit Kewangan ... 66 dibuat secara manual? Berapa kalikah di sistem SKALA bagi Pengesahan Bayaran Yang Telah Disahkan boleh diperaku RM0?
asked May 3, 2020 in Contract Administration shdzain 17,440 points 20 43 126
4 votes
1 answer 43 views
Adakah perakuan bayaran interim perlu dilaksanakan seperti biasa dalam tempoh PKP? Pengemukaan dokumen adakah seperti biasa, iaitu dokumen asal/original perlu dimajukan ke Unit Kewangan? Atau memadai dengan email dokumen yang berkaitan? Sekiranya memerlukan dokumen asal, maka menggalakkan pekerja keluar bekerja sedangkan kerajaan meminta terus berada di rumah.
asked Apr 19, 2020 in Contract Management shdzain 17,440 points 20 43 126
9 votes
1 answer 54 views
Bayaran interim disyorkan lebih tinggi daripada bayaran interim diperakukan kerana kekurangan peruntukan. DI dalam JKR 66 adakah JD perlu perakukan bayaran disyorkan atau bayaran yang boleh dibayar oleh kewangan? Bagaimana pula dalam SKALA? Adakah perlu mengikut JKR66?
asked Jan 12, 2018 in Contract Management farizs 6,450 points 14 36 93
19 votes
3 answers 164 views
Bolehkah pegawai P&P (J41/J44/J48) diarahkan untuk menandatangani Borang Perakuan Bayaran Interim (JKR 66) bagi mewakili Ketua Unit tempat bertugas ataupun SO projek yang berkenaan?
asked May 7, 2015 in Contract Administration khairilhizar 52,110 points 33 88 183
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...