search
Log In

Recent questions tagged jktd

11 votes
2 answers 29 views
Sedia maklum, Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah merupakan salah satu mesyuarat penting peringkat daerah yang dipengerusikan sendiri oleh Pegawai Daerah (DO). Ahli-ahli mesyuarat terdiri daripada ADUN, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, penghulu-penghulu ... projek kerajaan negeri dan persekutuan di daerah. Apakah peranan JKR dalam meningkatkan imej jabatan dalam platform ini?
asked Jun 18, 2017 in Stakeholders Management KHAIRUL AMIRUL 18,070 points 28 67 123
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...