search
Log In

Recent questions tagged jurutera-awam

15 votes
1 answer 74 views
Baru naru ini Pihak CLI telah mengiklankan permohonan untuk program persijilan kompetensi yang disediakan oleh Urusetia Jurutera Awam. Sehingga kini sejak ianya mula diperkenalkan pada tahun 2013, hanya 4 orang pegawai yang telah mendapat persijilan ini. Apakah cara yang paling sesuai untuk menggalakkan Jurutera Awam JKR untuk mendapatkan persijilan ini?
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management azudin 50,250 points 25 104 239
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...