search
Log In

Recent questions tagged kecekapan-tenaga

9 votes
2 answers 89 views
Apakah pendekatan yang boleh diambil oleh JKR dalam menangani cabaran AP 182 dan pada masa yang sama memastikan reka bentuk bangunan adalah cekap tenaga dan lestari?
asked Oct 9, 2019 in Green zabdulmurad 4,720 points 3 13 32
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...