search
Log In

Recent questions tagged kenaikan-pangkat

19 votes
1 answer 97 views
Pihak CDPK atau sesiapa boleh huraikan dan beri penerangan bagaimana untuk seseorang Engineer boleh mendapatkan dan melalui proses untuk kenaikkan pangkat secara FAST TRACK?
asked Nov 17, 2016 in Human Resource Management MannR 220 points 1 1 3
14 votes
2 answers 143 views
13 votes
1 answer 189 views
Adakalanya jawatan yang ada dibiarkan kosong sekian lama tanpa disi sedangkan terdapat ramai calon yang layak untuk mengisi kekosongan berkenaan. Ini secara tidak langsung mengganggu kelancaran kerja-kerja di pejabat selain menyekat peluang kenaikan pangkat kakitangan JKR. ... bukannya berapa banyak sistem, prosedur dan tools yang ada di dalamnya. kalau salah tolong betulkan, terima kasih.
asked Jan 3, 2014 in Human Resource Management shnizam 7,470 points 12 38 62
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...