search
Log In

Recent questions tagged kenderaan

1 vote
1 answer 52 views
Adakah kenderaan persendirian boleh diperiksa dan apakah keperluan atau syaratnya?
asked Oct 10, 2021 in Miscellaneous shdzain 18,030 points 21 43 131
3 votes
0 answers 15 views
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh jabatan untuk membuat pelupusan kenderaan tersebut?
asked Dec 15, 2020 in Assets & Facilities Management shdzain 18,030 points 21 43 131
4 votes
1 answer 17 views
Di manakah dan bagaimana pemeriksaan kenderaan baharu jabatan dilaksanakan. Apakah dokumen yang perlu dibawa dan adakah perlu membuat temujanji.
asked Apr 19, 2020 in Miscellaneous shdzain 18,030 points 21 43 131
11 votes
1 answer 45 views
Pembelian kereta terpakai bagi tujuan untuk pinjaman kerajan perlu dibuat penilaian di JKR Woksyop. Oleh itu:- 1. Apakah yang perlu di bawa bagi tujuan tersebut? 2. Berapa lama ke pemeriksaan kenderaan di jalankan dan waktu operasi 3. Sijil penilaian dikeluarkan pada hari yang sama?
asked Dec 16, 2018 in Assets & Facilities Management shdzain 18,030 points 21 43 131
14 votes
1 answer 41 views
Apakah proses selanjutnya selepas kenderaan jabatan yang terlibat dengan kemalangan dibuat penilaian dan anggaran kos pembaikan di JKR Woksyop
asked Nov 27, 2018 in Assets & Facilities Management shdzain 18,030 points 21 43 131
22 votes
2 answers 110 views
Seringkali kita mendengar isu kemudahan kenderaan adalah terhad di pihak HOPT dan HODT JKR. Bila projek telah tamat, kenderaan hendaklah dipulangkan dan apabila PK4.6 berkuatkuasa dan diaplikasikan, keputusan JKPMK tidak menyebelahi pihak HOPT dan HODT untuk peroleh kenderaan. Ini kerana PK4.6 lebih memberikan penekanan penggunaan kemudahan kenderaan projek kepada pihak Pegawai Penguasa (P.P.).
asked Aug 10, 2018 in Procurement Management Asrul Hafiz 310 points 1 2 4
12 votes
1 answer 45 views
Setelah kenderaan jabatan (4x4) selamat 'dilupuskan' mengikut prosidur yang ditetapkan, apakah kaedah terbaik untuk mendapatkan kenderaan jabatan gantian dengan kadar segera demi kesinambungan tugas harian kakitangan JKR ditapak ? Trend kelulusan perolehan kenderaan baru jabatan semasa Mesyuarat Semakan Bajet oleh KKR adalah dilihat sangat tipis .
asked May 17, 2018 in Moveable Asset (Alih) FizuL 8,810 points 11 21 47
12 votes
1 answer 38 views
Contohnya..bangunan baru JKR yang telah siap dibina tetapi tidak mempunyai fasiliti parkir berbumbung. Soalannya adakah jabatan berkenaan boleh membina sendiri parkir berbumbung selepas mendapat persetujuan bersama dalam mesyuarat jabatan berkenaan atau perlu mendapatkan nasihat/kelulusan pakar di JKR HQ sebelum membina parkir berbumbung di jabatan berkenaan?
asked Jun 11, 2017 in Structure KHAIRUL AMIRUL 18,070 points 28 67 123
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...