search
Log In

Recent questions tagged kepuasan-pelanggan

8 votes
1 answer 53 views
Merujuk kepada pelan strategik JKR, maklumbalas kajian Kepuasan Pelanggan bagi pelaksanaan projek merupakan salah satu pengukuran yang perlu dicapai oleh JKR. Soalan saya, adakah setiap HODT di setiap Sektor Pakar perlu mendapatkan sendiri atau perlu ... lain bagi mendapatkan maklumbalas kajian kepuasan pelanggan selain daripada menyerahkan borang SPB secara 'hardcopy' kepada pihak pelanggan?
asked Dec 26, 2019 in Stakeholder Management (PM) MFH 3,370 points 4 13 26
7 votes
1 answer 35 views
Apakah perbezaan maklumat yang terdapat dalam Pelan Bisnes di antara T1.1.7 iaitu Peratus Maklumbalas Pelanggan dan T2.1.1 iaitu Suara Pelanggan. Adakah kedua-dua pengukuran bagi tema tersebut berdasarkan penggunaan borang SPB Maklumbalas Pelanggan?
asked Nov 21, 2018 in Stakeholders Management ShAneeza 6,000 points 12 25 37
12 votes
1 answer 16 views
Adakah ID diperlukan untuk memberikan impak 'first impression' kepada pengguna/pelanggan?
asked Jul 27, 2018 in Interior Design marlis_jkr 680 points 4 5 8
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...