search
Log In

Recent questions tagged kereta-jabatan

13 votes
2 answers 171 views
seringkali dilihat penggunaan kereta jabatan digunakan oleh penjawat awam tertentu untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat jumaat. Hal ini dilihat tidak diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan. Apakah langkah terbaik dalam mengawal dan menghalang ... wajar Bahagian Integriti melaksanakan 'spotcheck' dan terus mengambil tindakan kepada individu yang terlibat di ruang persekitaran masjid?
asked Apr 3, 2019 in Human Resource Management MSBAL 2,090 points 5 15 29
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...