search
Log In

Recent questions tagged kerja-tanah

17 votes
4 answers 102 views
Pemilihan tapak yang tidak sesuai oleh Kementerian Pelanggan mewajibkan JKR untuk melaksanakan kerja tanah atau kerja rawatan tanah bagi sesuatu projek yang diserahkan. Pelaksanakan kerja ini sedikit sebanyak akan memberi implikasi terhadap peningkatan kos. Adalah lebih ... projek kepada EPU agar kawalan terhadap kos projek ini tidak akan melepasi kos siling projek apabila dilaksanakan kelak,
asked Aug 12, 2015 in Geotechnical MFathullah 670 points 4 9 13
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...