search
Log In

Recent questions tagged kerja-undi

1 vote
0 answers 17 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi disiplin mekanikal TIADA perolehan ... kos kerja undi tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management shdzain 17,260 points 20 43 124
18 votes
1 answer 49 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi displin mekanikal TIADA ... tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa. Pohon pencerahan.
asked Oct 28, 2016 in Technical & Contract Admin shdzain 17,260 points 20 43 124
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...