search
Log In

Recent questions tagged keselamatanjalanraya

15 votes
1 answer 64 views
16 votes
1 answer 65 views
Seringkali terdapat blinkers (lampu LED berkelip) ditepi laluan Federal berwarna biru. Apakah maksud lampu berwarna biru dan adakah ianya membawa maksud yang berlainan dengan blinkers berwarna kuning yang juga boleh didapati di tepi jalan Federal?
asked Dec 20, 2015 in Safety Audit azudin 50,250 points 25 104 239
16 votes
4 answers 121 views
Mantan KSU KKR (Dato Sri Dr. Abdul Munit Kasmin) ada bercadang untuk diwujudkan jalan /laluan khas motosikal.Tetapi sejauh manakah pelan dan perancangannya?
asked May 30, 2014 in Helpdesk MuhammadBruns 4,400 points 12 37 51
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...