search
Log In

Recent questions tagged kewangan

2 votes
1 answer 33 views
Bolehkah pembelian terus sehingga RM20,000 dibuat kepada pembekal yang sama? Juga dilaksanakan untuk semua jenis perolehan bekalan dan perkhidmatan?
asked May 9 in Miscellaneous shdzain 19,300 points 21 43 139
1 vote
1 answer 16 views
Apakah had nilai perolehan melalui wang panjar runcit dan syaratnya?
asked May 9 in Miscellaneous shdzain 19,300 points 21 43 139
1 vote
0 answers 16 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17, 2021 in Miscellaneous shdzain 19,300 points 21 43 139
3 votes
0 answers 23 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20, 2021 in Miscellaneous shdzain 19,300 points 21 43 139
7 votes
1 answer 74 views
Sepertimana sedia maklum, petender dikehendaki untuk mengemukakan 3 bulan penyata akaun bank berturut-turut bagi tujuan penilaian tender projek yang disertainya. Contoh, tender tutup pada 20 Julai 2019, maka, petender dikehendaki mengemukakan penyata ... Atau, tidak boleh memandangkan petender gagal mengemukakan maklumat penyata bank sehingga penghujung tarikh bulan tersebut. Mohon pencerahan.
asked Dec 19, 2019 in Contract Management shahairulsairi 4,580 points 3 15 30
28 votes
3 answers 181 views
Setiap bulan kebanyakan penjawat awam terpaksa memberi masa yang panjang untuk melengkapkan dan menyediakan borang ini, Kertas A4 yang digunakan juga banyak, sekiranya 60% daripada 1.2juta penjawat awam bersamaan 720,000 orang membuat tuntutan ... dilaksanakan untuk mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa mengisi borang tersebut dan juga menjawab soalan inkuiri sekiranya diperlukan.
asked Jul 1, 2015 in Human Resource Management aidzil 35,820 points 16 62 153
17 votes
1 answer 293 views
Salam. Mohon bantuan dari CPK terutamanya, tuntutan perjalanan menggunakan kenderaan sendiri saya telah ditolak oleh bendahari SUK menghadiri temuduga CBBP/HLP Anjuran CPK JKR HQ bagi menyambung pengajian di peringkat Master(saya di JKR State). Temuduga ini diwajibkan ... telah dilampirkan. Surat panggilan temuduga CPK juga. Mohon bantuan dari Bahagian Kewangan lain di JKR Negeri lain. Tqvm.
asked Mar 2, 2014 in Human Resource Management mfairuz 9,530 points 25 58 109
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...