search
Log In

Recent questions tagged knowledge-sharing

19 votes
3 answers 88 views
Sebagaimana ramai yang sedia maklum, dalam tempoh setahun hingga 5 tahun akan mendatang, ramai di kalangan warga JKR yang telah lama berkhidmat dengan Jabatan, yang mempunyai pengalaman yang luas di dalam pengurusan projek dan aset, akan ... ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh mereka dapat didokumenkan/disimpan/dikongsi bagi memastikan generasi seterusnya mendapat manafaat?
asked May 17, 2016 in Human Resource Management khairilhizar 51,920 points 33 88 182
24 votes
2 answers 136 views
Wujudkah Program knowledge sharing di antara JKR Cawangan Kejuruteraan Elektrik & TNB?
asked May 5, 2014 in Electrical MuhammadBruns 4,400 points 12 37 51
11 votes
2 answers 84 views
Setiap tahun BLP mengadakan pelbagai kursus untuk melatih kakitangan JKR mengikut disiplin masing-masing. Bilangan kursus dan pegawai yang dapat hadir juga amat terhad disebabkan kekangan peruntukkan latihan.
asked Nov 14, 2013 in Human Resource Management badariah 5,330 points 4 7 18
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...