search
Log In

Recent questions tagged kompetensi

4 votes
1 answer 29 views
Dahulu, JKR dibekalkan dengan tenaga tukang yang mahir dan tahap kompetensi yang tinggi terutama untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan, Namun kini kakitangan tukang semakin kurang disebabkan oleh kebanyakkan penyelenggaraan telah diserahkan kepada pihak konsesi. Apakah inisiatif JKR untuk menambahbaik perjawatan bagi kakitangan tukang ini, atau terus dijumudkan?
asked Mar 10 in Human Resource Management Azmil Aziz 430 points 1 4
6 votes
0 answers 23 views
Assalamualaikum & Salam sejahtera, Pada pendapat tuan/puan sejauh manakah pelaksanaan penilaian kompetensi (CI) dapat mempertingkatkan tahap penyampaian perkhidmatan utama di JKR? Sekian, terima kasih.
asked Sep 30, 2020 in Human Resource Management FizuL 8,810 points 11 21 47
14 votes
1 answer 93 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
asked Jun 8, 2020 in Contract Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
2 votes
0 answers 22 views
Adakah pihak sumber manusia ada membuat kajian berkenaan tempoh perkhidmatan seseorang pegawai yang melibatkan Kontrak dan bukan Kontrak Pembinaan? Ini kerana kepakaran seseorang pegawai itu melibatkan tempoh perkhidmatan terutamanya kepada pegawai yang berada di HODT Design.
asked Mar 29, 2020 in Human Resource Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
4 votes
2 answers 28 views
Adakah sesuai pegawai JKR menjadi tenaga pengajar (penceramah) bagi bidang kompetensinya?
asked Mar 17, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
5 votes
2 answers 77 views
Bagaimanakah status perlaksanaan program CBAS di JKR?
asked Feb 3, 2020 in Project Management Mohamad Asri 190 points 1 3
27 votes
4 answers 115 views
Peranan IKRAM dahulunya amat besar dalam membangunkan kepakaran di JKR. Selepas IKRAM tiada, JKR semacam hilang arah dalam membentuk kepakaran. Dengan adanya semula pusat latihan ini yang diberi nama CREaTE, adakah selepas ini tidak akan berlaku lagi ... dalam pelaksanaan projek!. Mereka yang bertanggungjawab kepada CREaTE mempunyai tugasan yang amat berat untuk dilaksanakan. CREaTE vs IKRAM
asked Sep 1, 2016 in Human Resource Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
33 votes
1 answer 70 views
Mampukah pewujudan subject-matter expert (SME) itu menolong untuk memperkukuhkan kepakaran itu?
asked Feb 29, 2016 in Human Resource Management TanCK 49,160 points 107 197 357
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...