search
Log In

Recent questions tagged kontraktor

3 votes
1 answer 26 views
Adakah Pemilik Syarikat (Kontraktor) wajib hadir dalam Mesyuarat Tapak atau sekadar di wakilkan kepada mereka yang telah diberikan kuasa?
asked May 3 in Stakeholder Management (PM) MohdAliasjkr.88 290 points 1 1 5
13 votes
1 answer 38 views
Bagaimanakan cara untuk mendapatkan senarai kontraktor berdaftar dengan CiDB yang mempuanyai sesuatu pengkhususan untuk sesebuah negeri.. contoh : senarai kontraktor yang mempunyai pengkhususan E07 untuk Negeri Pahang.
asked Mar 7, 2018 in Contract Administration khudri 27,300 points 38 98 203
20 votes
0 answers 85 views
Seringkali apabila projek bermasalah/sakit, pasukan projek terpaksa berhadapan dengan pelbagai jawatankuasa khas / pasukan audit bagi menjelaskan dan menjalankan tindakan pembetulan yang berkaitan. Namun, apabila punca utama adalah daripada masalah dalaman kontraktor( ... satu kaedah baru bagi mengelakkan projek sakit akibat masalah kontraktor daripada berlaku? Prevention is better than cure.
asked Feb 8, 2018 in Human Resource Management (PM) farizs 6,450 points 14 36 93
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...