search
Log In

Recent questions tagged kpkr

26 votes
2 answers 44 views
Rujukan Amanat YBhg. Dato' Sri KPKR (Laman web JKR Malaysia) Antara intipati amanat oleh YBhg. Dato' Sri Ketua Pengarah adalah: Dalam usaha melestarikan kecekapan tenaga, warga kerja JKR diminta saling bekerjasama dalam mengamalkan dan menerapkan budaya ... Semoga amanat yang disampaikan oleh YBhg. Dato' Sri KPKR menjadi aspirasi kepada warga JKR dalam usaha penjenamaan semula Jabatan.
asked Sep 1, 2016 in Stakeholders Management MShukriD 270 points 2 2 5
12 votes
1 answer 126 views
Projek Persekutuan dimana Pengurus Program adalah JKR (SBU), kemudian Projek tersebut diserahkan kepada JKR Sarawak (bukan entiti JKR Malaysia) sebagai Pegawai Penguasa, Adakah JKR Sarawak perlu mematuhi Pekeliling KPKR atau Terlakluk pada Pekeliling mereka sendiri? Bagaimanakah sekiranya mereka memilih untuk tidak mengikut pekeliling KPKR? Mohon bantuan QS / Sesiapa yang berpengalaman.
asked Feb 27, 2014 in Civil mfairuz 9,540 points 25 58 109
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...