search
Log In

Recent questions tagged kursus

8 votes
4 answers 28 views
Adakah pre & post question sesuai sebagai tools penilaian penambahan kompetensi peserta kursus atau sebagai penilaian kompetensi penceramah dalam menyampaikan ceramahnya kepada peserta kursus? Mohon penjelasan bagi keputusan yang diberikan.
asked Mar 14, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
5 votes
3 answers 26 views
Teknik pembelajaran yang bagaimanakah yang diharapkan oleh peserta kursus apabila menghadiri sesuatu kursus anjuran CREaTE?
asked Mar 14, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
15 votes
4 answers 90 views
Adakah kursus yang dilaksanakan di CREaTE membantu peserta dalam melaksanakan kerja selepas berkursus?
asked Mar 2, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
14 votes
1 answer 51 views
Seperti yang kita semua tahu, setiap pegawai haruslah merekod sendiri setiap kursus yang telah dihadiri ke dalam sistem Latihan JKR melainkan kursus induk dan kursus dalaman kerana ianya direkodkan oleh pihak PPKL atau penganjur kursus. Namun masih ramai pegawai ... soalan saya, apakah perbezaan antara Pembelajaran Umum, Kursus Luar dan Pembelajaran Kendiri di dalam Sistem Latihan JKR, CREaTE?
asked Jul 10, 2018 in Human Resource Management fatihah.adnan 250 points 1 1 3
29 votes
6 answers 83 views
Adakah wajar semua Kursus di CREaTE dimulakan pada pukul 10:00 pagi pada hari pertama bagi memudahkan pergerakkan peserta kursus?
asked May 4, 2018 in Human Resource Management FizuL 8,870 points 11 21 47
24 votes
3 answers 142 views
Pada masa kini, pekeliling JPA hanya menyatakan kadar bayaran penceramah dalaman dibayar berdasarkan gred berbanding penceramah luar yang dibayar berdasarkan tahun pengalaman dan kepakaran serta kelayakan akademik. Ini kerana kebanyakkan pegawai di JKR ramai mempunyai kelayakkan akademik yang tinggi seperti master dan PHD yang seharusnya dibayar mengikut kelayakan akademik berbanding Gred Jawatan.
asked Apr 8, 2015 in Human Resource Management SaifulFazli 11,530 points 8 14 22
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...