search
Log In

Recent questions tagged lam-part2

9 votes
0 answers 46 views
LAM Part 2 diperlukan untuk penjawatan Arkitek J41 sedangkan graduan Degree Bechelor of Science Architect sekarang hanya mempunyai LAM Part 1 dan tidak layak untuk memohon penjawatan Arkitek J41. Oleh yang demikian adakah sebarang kemudahan bagi kumpulan sokongan yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana (Master) selama 2 tahun kerana sudah mempunyai Sarjana muda.
asked Oct 15, 2018 in Human Resource Management aminuddinh 250 points 2 5
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...