search
Log In

Recent questions tagged lanjutan-masa

4 votes
0 answers 41 views
Peruntukan kontrak ada menetapkan Kontraktor boleh dipertimbangkan Lanjutan Masa (EOT) sekiranya layak dan dikenakan LAD sekiranya sebaliknya. Bagaimana pula dengan penamatan Kontak boleh dibuat tanpa pertimbangan EOT dan LA? Mohon pandangan untuk lebih jelas. Terima kasih.
asked Nov 26, 2020 in Procurement Management Hasli Ibrahim 160 points 3
16 votes
3 answers 208 views
Berikutan dengan penularan Pandemik COVID-19, Kerajaan telah mewartakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan dari itu, semua aktiviti di tapak pembinaan telah diberhentikan. Adakah kontraktor layak diberikan lanjutan masa (EOT) dan apakah klausa kontrak yang bersesuaian dengan EOT yang berikan disebabkan isu ini. Terima kasih.
asked Apr 6, 2020 in Time Management adiniyy 340 points 2 5 8
12 votes
1 answer 138 views
Kontraktor memohon lanjutan masa secara bertulis dan dalam masa yang sama menyatakan hasrat untuk membuat tuntutan. Adakan ia boleh dianggap sebagai Notis Hasrat Menuntut?
asked Nov 23, 2017 in Project Management Asyida 400 points 3 4 6
20 votes
1 answer 107 views
21 votes
8 answers 325 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
asked Sep 28, 2016 in Contract Management shdzain 19,300 points 21 43 139
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...