search
Log In

Recent questions tagged lanskap

6 votes
2 answers 53 views
Bagi sesuatu pembangunan yang mempunyai landskap yang telah matang, pokok-pokok berkenaan terdedah dengan kejadian ribut dan tumbang. Keadaan ini boleh membahayakan nyawa pengguna sekiranya berlaku. Adakah terdapat cara tertentu di peringkat reka bentuk untuk menangani masalah ini? @DrAzlinaaz
asked Sep 26, 2019 in Landscape Architecture 871206035393 950 points 4 7 14
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...