search
Log In

Recent questions tagged latihan

3 votes
2 answers 46 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.
asked Feb 4, 2021 in Human Resource Management FizuL 8,870 points 11 21 47
11 votes
2 answers 66 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
asked May 26, 2020 in Human Resource Management FizuL 8,870 points 11 21 47
8 votes
1 answer 42 views
Adakah JKR secara keseluruhannya bersedia untuk menerima perubahan kepada cara penyampaian kursus/seminar/conference secara maya, online dan kaedah pembelajaran secara epsa, blended learning sekiranya diperlukan dalam tempoh PKP atau PKPB ini?
asked May 6, 2020 in Human Resource Management Ar Rinna 540 points 1 6 10
4 votes
2 answers 28 views
Adakah sesuai pegawai JKR menjadi tenaga pengajar (penceramah) bagi bidang kompetensinya?
asked Mar 17, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
9 votes
3 answers 45 views
Kakitangan berjawatan "Negeri" JKR Terengganu tidak disarankan memenuhi kehadiran 5 hari berkursus bagi tahun semasa 2019 memandangkan kekangan kewangan semasa Kerajaan Negeri. Pemantauan kehadiran kursus melalui sistem online mengambilkira kakitangan Persekutuan dan Negeri dan ini akan menyebabkan peratus kehadiran keseluruhan menjadi rendah. Mohon pencerahan.
asked Aug 12, 2019 in Human Resource Management samri 300 points 1 2 4
14 votes
1 answer 40 views
Lampiran G yang dikeluarkan dr Sistem Latihan CREaTE bagi latihan ( JKR.PK (P).09) tak sama dengan lampiran G SPB keluaran 05. Kalau audit dalaman dan audit sirim, lampiran mana yang boleh diguna pakai ? atau kedua-duanya boleh digunakan.
asked Aug 10, 2018 in Human Resource Management Asliza 290 points 2 2 3
24 votes
4 answers 156 views
Pegawai JKR Sedia maklum bahawa Sistem Latihan merupakan sistem bagi pengumpulan maklumat mengenai status dan kehadiran pegawai ke kursus sama ada kursus dalaman dan luaran.. Laporan kehadiran bagi setiap Cawangan juga boleh dijana sepertimana emel laporan En.Noorazman Ramlee ... kursus secara manual sedang kan penggunaan Sistem Latihan telah lama, Benda yang sama tapi memerlukan kerja 2 kali...
asked Nov 26, 2014 in Stakeholders Management khudri 30,310 points 39 104 220
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...