search
Log In

Recent questions tagged lesson-learnt

21 votes
4 answers 203 views
Selepas 147 tahun, pegawai JKR masih lagi tidak tahu bagaimana dinding bata patut didirikan. Apa komen anda?
asked Mar 28, 2019 in Architecture azudin 50,390 points 25 104 239
17 votes
3 answers 137 views
Dalam projek Reka dan Bina, terdapat Independence Checker (ICE) yang tidak menjalankan peranan sbg 'checker' dengan baik. Sehinggakan selaku HODT, kita juga perlu menyemak dan memberi ulasan kepada ICE tersebut (CHECK THE CHECKER). Mohon pandangan.
asked Mar 5, 2019 in Structure Ezuan 880 points 6 10 16
6 votes
1 answer 34 views
Pernahkan perbincangan antara HOPT, HODT dan pasukan projek dilaksanakan terhadap Laporan Pemeriksaan Kriteria Penerimaan Projek Jalan Siap Bagi Pengurusan Penyenggaraan berasaskan kepada Perkeliling KPKR Bil. 3/2009 dikaji supaya jenis kecacatan dan ... dikenalpasti itu dapat dirumuskan demi menjadi satu lesson learned yang membolehkan kualiti projek pembinaan jalan dipertingkatkan?
asked Jul 24, 2018 in Integration Management TanCK 49,820 points 107 197 359
20 votes
1 answer 105 views
Apakah tugas dan tanggungjawab HODT dan HOPT semasa projek dalam status pembinaan? Bagaimanakah skop penglibatan HODT dan HOPT dalam memastikan projek dapat dilaksanakan serta disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan? Seringkali berlaku ... Dimanakah paparan dan dokumen lengkap senarai tugas dan tanggungjawab HOPT, HODT dan Pegawai Penguasa boleh diperolehi? #TogetherWeDeliver
asked May 2, 2018 in Project Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
18 votes
1 answer 90 views
Projek pembinaan seringkali akan dipantau mengikut prosedur dan ada juga dipantau mengikut amalan kebiasaan. PP/WPP yang mengikut prosedur sering dikategorikan terlalu ikut buku dan selalu akan ditegur. Walaubagaimanapun PP/WPP yang menguruskan projek mengikut amalan kebiasaannya sering ... menghadapi pelbagai proses audit, apakah pendirian yang harus PP/WPP ikuti? jom bincang bersama.........
asked Oct 15, 2017 in Project Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
15 votes
1 answer 82 views
Pembelajaran dari kesilapan menunjukkan banyak teguran audit diberi kepada JKR kerana kelewatan penyiapan projek dan kualiti yang kurang memuaskan. Apa yang berlaku bagi mengatasi perkara ini adalah dengan 'MENAMBAH baik' prosedur untuk diikuti pegawai JKR. Adakah ... prosedur tersebut bagi mengelak 'ditangkap' oleh pihak Audit kerana gagal mematuhi prosedur yang terlalu banyak dan memakan masa?
asked Jun 21, 2017 in Project Management szshah 14,340 points 28 50 83
13 votes
1 answer 69 views
Soalan ini dipetik daripada Berita Harian bertarikh 7 November 2016 oleh Dr Ahmad Farhan Mohd Sadullah, Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, USM: Sudah tentu apabila kita mendengar kemalangan sebegini berlaku, kita bertanya apa jadi dengan kontraktor yang ... bertindak ialah polis, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (DOSH) atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)?
asked Nov 6, 2016 in Risk Management azhanif 3,470 points 3 17 38
15 votes
3 answers 152 views
Di manakah saya boleh dapatkan lesson learnt bagi kes-kes mahkamah yang mana JKR terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kes tersebut?
asked Jan 25, 2015 in Contract Administration ashrulnizam 700 points 3 7 15
18 votes
3 answers 158 views
Bagi saya "Lesson Learnt" ini penting pada peringkat perancangan dan rekabentuk bagi memastikan projek tidak bermasalah semasa pembinaan.
asked Dec 18, 2013 in Forensic Mohd Fairuz 27,620 points 73 158 200
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...