search
Log In

Recent questions tagged liability

7 votes
1 answer 143 views
Bagaimanakah cara untuk menangani masalah projek yang direkabentuk oleh perunding yang dilantik oleh pelanggan dan mengahadapi masalah dan akhirnya diserahkan kepada JKR untuk menyelasaiakannya?
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
14 votes
3 answers 199 views
Bagaimanakah JKR akan mengambil tindakan dengan pertambahan bilangan projek-projek baru yang agak banyak yang akan diserahkan oleh pelanggan kepada JKR akhir-akhir ini?
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
11 votes
2 answers 373 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...