search
Log In

Recent questions tagged masa-depan

18 votes
1 answer 113 views
Pada ketika ini atas desakan arus politik semasa menyatakan JKR tidak lagi relevan malah ada menyalahkan JKR di dalam pelaksanaan projek yang tidak berjaya. ( Laporan Audit Negara). 100 tahun lebih usia JKR seharusnya menampakkan kejayaan atau keunggulan yang ... Adakah perlunya mengilap dan melahirkan kepimpinan pelapis muda yang dapat membentuk JKR di masa hadapan. Fikir - fikirkan...?
asked Apr 8, 2015 in Human Resource Management SaifulFazli 11,530 points 8 14 22
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...