search
Log In

Recent questions tagged mechanical

3 votes
1 answer 47 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
asked Jan 3, 2021 in Procurement Management fikrirahim 420 points 3 4 10
3 votes
1 answer 45 views
Sebagai contoh, kerosakan panel board sistem penghawa dingin akibat serangga atau tangki air yang pecah ditimpa pokok tumbang. Kerosakan-kerosakan seperti ini melibatkan kos yang tinggi dan bukan berpunca daripada kesilapan pemasangan pihak kontraktor.
asked Sep 22, 2020 in Mechanical fikrirahim 420 points 3 4 10
4 votes
1 answer 47 views
Di mana saya boleh rujuk atau contoh yang boleh dijadikan panduan untuk membuat terma rujukan (terms of reference) lantikan perunding mekanikal bagi projek negeri jenis konvensional perunding?
asked Mar 5, 2020 in Mechanical fikrirahim 420 points 3 4 10
7 votes
1 answer 15 views
1) What are the challenges? 2) What are the set backs? How can we improve awareness of the importance of EE elements implementations?
asked Feb 22, 2019 in Green Burqanudin 360 points 2 4
21 votes
1 answer 51 views
Mohon bantuan, apakah kriteria pemilihan/pemasangan "mist fan". Adakah "mist fan" ini diterima pakai untuk projek-projek JKR? Untuk makluman, pelanggan telah minta untuk pasang "mist fan". Adakah "mist fan" di bawah skop kerja elektrikal atau mekanikal? Terima kasih.
asked Feb 15, 2019 in Miscellaneous Daniel Kopial 310 points 2 2 6
22 votes
2 answers 1.8K views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...