search
Log In

Recent questions tagged mesyuarat-jawatankuasa-kelambatan-dan-lanjutan-masa

5 votes
2 answers 81 views
Adakah HOPT perlu terlibat di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kelambatan dan Lanjutan Masa (JKLM) yang diadakan oleh Pegawai Penguasa sebagai satu ahli jawatankuasa. Sekira iya, boleh nyatakan surat arahan tersebut?
asked Dec 22, 2019 in Procurement Management shdzain 15,670 points 20 42 116
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...