search
Log In

Recent questions tagged nsc

7 votes
1 answer 32 views
Adakah prosedur terkini untuk melantik semula NSC terdahulu bagi kontrak kerja utama yang telah ditamatkan dan kontraktor penyiap telah dilantik? Ini kerana sekiranya kontrak ditamatkan pada peringkat pertengahan, agak sukar untuk melantik kontraktor NSC yang baru ... , kerosakan peralatan yang telah berada di tapak, kerosakan pemasangan akibat tapak ditinggalkan terlalu lama dan lain-lain.
asked Jun 21 in Contract Administration fikrirahim 590 points 3 7 15
6 votes
0 answers 19 views
Adakah baki kerja perlu ditender semula atau pihak kontraktor utama perlu menyiapkan baki kerja dengan skop dan kos yang sama seperti yang telah ditandatangan di dalam kontrak asal NSC?
asked Jun 21 in Contract Administration fikrirahim 590 points 3 7 15
3 votes
1 answer 52 views
Sebagai contoh, kerosakan panel board sistem penghawa dingin akibat serangga atau tangki air yang pecah ditimpa pokok tumbang. Kerosakan-kerosakan seperti ini melibatkan kos yang tinggi dan bukan berpunca daripada kesilapan pemasangan pihak kontraktor.
asked Sep 22, 2020 in Mechanical fikrirahim 590 points 3 7 15
6 votes
1 answer 58 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh pej HODT (pic perolehan) sekiranya Kontraktor Utama tidak bersetuju untuk menandatangani Surat Setuju Terima (JKR 203N4) bagi pelantikan Sub Kontraktor yang dinamakan. Apakah langkah terbaik atau prosedur yang perlu ... sebelum mengeluarkan surat makluman penerimaan tender kepada NSC bagi mengelakan masalah kontraktor utama tidak mahu menandatangani SST NSC.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management khudri 30,310 points 39 104 220
6 votes
1 answer 54 views
Adakah kontraktor utama berhak rasionalise harga kontrak NSC? Apa tindakan yang perlu diambil jika tidak mencapai persetujuan di antara kedua-dua pihak?
asked Aug 6, 2019 in Contract Management am2003 300 points 2 5 8
6 votes
2 answers 62 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
asked Aug 5, 2019 in Contract Management am2003 300 points 2 5 8
9 votes
4 answers 114 views
Siapakah yang boleh menamatkan pengambilan kerja Subkontraktor Dinamakan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management yul 370 points 2 4
14 votes
1 answer 77 views
Apa Perkara yang perlu dinilai dan dititikberatkan semasa proses pengujian Perkakasan Elektrik di Kilang Seperti Transformer dan RMU.
asked Sep 21, 2016 in Electrical – HT/LV khudri 30,310 points 39 104 220
16 votes
2 answers 162 views
Kerja Kontraktor Utama telah ditamatkan dan untuk kontrak baru, NSC daripada kontrak asal telah dilantik semula. Adakah NSC ini layak untuk menuntut kos bagi menyediakan insurans dan bon pelaksanaan di dalam kontrak baru?
asked Mar 23, 2015 in Contract Administration rabihahanis 370 points 2 3 5
8 votes
3 answers 164 views
Kontraktor utama diberi pilihan untuk memilih Wang Jaminan Pelaksanaan bagi menggantikan Bon Pelaksanaan. Adakah pilihan ini juga terpakai untuk Subkontraktor dinamakan?
asked Feb 17, 2014 in Contract Administration kalsom 580 points 1 5 13
9 votes
1 answer 125 views
Untuk satu projek yang telah dimansuhkan, NSC sedia adalah telah bersetuju untuk mengikat kontrak semula dengan Kontraktor utama yang baru (juga bersetuju) dilantik oleh PP dengan nilai baki nilai kontrak NSC asal. Contoh Jika nilai kontrak NSC asal adalah RM100k dan ... dan baki RM80k itu adalah baki nilai kerja NSC semata mata. Adakah tindakan PP ini salah dan perlu diambil tindakan tatatertib?
asked Dec 22, 2013 in Contract Administration norshimah 6,610 points 3 31 57
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...