search
Log In

Recent questions tagged office-administration

11 votes
1 answer 87 views
Sekiranya tempat berkursus berhampiran tempat bekerja, adakah 1. Perlu melengkapkan Borang Keluar Pejabat? 2.Sekiranya telah mengisi borang tersebut adakah perlu mengetip kad (punch) pagi dan petang
asked Nov 22, 2018 in Human Resource Management shdzain 15,670 points 20 42 116
10 votes
1 answer 109 views
Tidak hadir kerana bertugas di luar pejabat, dsb. Fungsi ini sepatutnya sama seperti "datang lewat" atau "keluar awal" tanpa punch dan hanya memerlukan kelulusan daripada Pegawai atasan.
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management cmsoon 6,030 points 11 32 55
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...