search
Log In

Recent questions tagged ohsas

11 votes
1 answer 177 views
Mengapakah Pegawai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (SHO) di jabatan seolah-olah tidak berfungsi dalam menguatkuasakan perlaksanaan JKR OHSAS 18001 di dalam setiap projek-projek JKR. Seperti yang kita sedia maklum, OHSAS 18001 adalah wajib digunakan bagi ... bawah RM 20 juta beberapa perkara berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan juga perlu dilaksanakan setakat mana yang difikirkan perlu.
asked Dec 9, 2013 in Project Management Nurfitri Zain 4,450 points 4 13 40
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...