search
Log In

Recent questions tagged osh

8 votes
1 answer 37 views
Adakah terdapat sebarang perbelanjaan/bajet di dalam BQ berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja (OSH) untuk mana-mana projek di JKR?
asked Apr 11, 2020 in Cost Management Hairuddin Hamdan 230 points 1 3 6
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...