search
Log In

Recent questions tagged pavement

5 votes
1 answer 36 views
Sekadar Ingin bertanya. Adakah CSFJ masih menjalankan audit Pengiktirafan Asphalt Mixing Plant? dan sejauh mana data maklumat audit tersebut dimaklumkan atau di war2 kepada pegawai2 JKR yang terlibat dengan pembinaan Jalan?
asked Dec 10, 2019 in Road fareidisa 3,930 points 3 22 54
3 votes
1 answer 56 views
Didapati rekabentuk struktur pavement menggunakan ATJ5/85 (Pind. 2013) kekuatannya dilebihkan kepada lapisan Binder Course dimana ianya lebih tebal berbanding rekabentuk sebelum ini. Mohon penjelasan berkaitan perkara ini.
asked Jul 9, 2019 in Pavement MFH 3,380 points 4 13 27
5 votes
1 answer 71 views
Bagaimanakah kaedah untuk mengenalpasti punca kerosakan permukaan jalan samada disebabkan oleh kualiti bahan turapan, kualiti pembinaan, beban trafik berlebihan atau punca-punca lain?
asked Jun 25, 2019 in Pavement babyvaliant 410 points 1 2 9
4 votes
1 answer 60 views
Apakah perbezaan Performance Grade dengan Penetration Grade bagi sesuatu bitumen/bahan pengikat asphalt?
asked Jun 25, 2019 in Pavement babyvaliant 410 points 1 2 9
22 votes
1 answer 76 views
Sejauhmanakah kajian terhadap penggunaan teknologi Cuplump Modified Asphalt yang dimainkan oleh pihak pembekal pavement dan apakah peranan yang dimainkan oleh pihak JKR? Adakah turapan jalan yang menggunakan teknologi ini akan mempunyai ketahanlasakan yang lebih ... kos pembinaan? Apakah jenis kajian dan pemantauan yang telah dilaksanakan terhadap jalan yang telah menggunakan teknologi tersebut?
asked Feb 15, 2019 in Pavement TanCK 49,800 points 107 197 358
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...