search
Log In

Recent questions tagged pelan-pengurusan-risiko

3 votes
1 answer 48 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
asked Mar 17 in Risk Management shdzain 17,260 points 20 43 124
7 votes
1 answer 53 views
Apakah kaedah yang sedang diamal dan dirancang untuk Pelan Risiko Projek Pembinaan JKR? Adakah perancangan Pelan Risiko Projek itu merangkumi semua peringkat kitaran hayat aset? Berapakah tempuh sah laku pengamalan dan penggunaan yang ditentukan sebelum pemurnian dilaksanakan demi memperkukuhkan perancangan dan perlaksanaan Pelan Risiko tersebut?
asked Nov 28, 2019 in Risk Management TanCK 49,140 points 107 197 356
18 votes
1 answer 88 views
1.Bagaimana daftar risiko iaitu insiden risiko diwujudkan? Adakah berdasarkan kepada maklumat Pelan Strategik Jabatan/Cawangan/Negeri yang sediada. 2. Berdasarkan 'template' Daftar Risiko JKR mempunyai maklumat 'strategi rawatan pencegahan/mitigasi' adakah maklumat ini ... PRM. Bagaimana pihak yang terlibat dengan pengoperasian ERM dan PRM memberi penerangan kepada pegawai di dalam organisasi ?
asked Jan 15, 2019 in Stakeholders Management Mus Fiera 2,190 points 3 8 22
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...