search
Log In

Recent questions tagged pembangunan-modal-insan

8 votes
2 answers 59 views
Ketika Peraturan Kawalan Pergerakan (PKP) ini (18 Mac hingga 29 April 2020), ada cadangan mengenai tajuk kursus Online yang mesti CREaTE sediakan untuk warga JKR, dan cadangan bagaimana pelaksanaan kursus online ini?
asked Apr 11, 2020 in Human Resource Management Hannerita 7,240 points 9 29 47
14 votes
1 answer 70 views
Sedia maklum, pembangunan modal insan di kalangan pegawai sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa. Jika pembangunan modal insan boleh diukur dengan angka: Berapa ramai pegawai JKR menyambung pelajaran di peringkat Ijazah, Sarjana dan Doktor Falsafah? Berapa ramai pegawai JKR ... , Sr, Ar? Berapa ramai pegawai JKR diiktiraf sebagai Professional Engineer (P.Eng) dan Member of IEM (MIEM)?
asked Jun 21, 2017 in Human Resource Management KHAIRUL AMIRUL 18,050 points 26 67 123
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...