search
Log In

Recent questions tagged pemerkasaan-ap182

1 vote
1 answer 8 views
Apakah kita YAKIN dengan pengadaptasian VMS adalah sebahagian daripada strategi yang dapat menyakinkan AP182 akan kekal dan tidak akan dimansuhkan?
asked May 24 in Value Management safira 1,900 points 2 7 17
6 votes
1 answer 97 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan seperti land swap sebagai contoh?
asked Jun 30, 2019 in Contract Management FizuL 8,730 points 10 19 46
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...